Misja roku 2022: Partnerstwo ku wsparciu dzieci i młodzieży

Data publikacji: 13 grudnia 2022

Rok 2022 był dla Fundacji BE ABLE TO HELP rokiem budowania sieci partnerstwa. Mieliśmy szczęście na swojej ścieżce spotkać i rozwinąć współpracę z szeregiem organizacji działających społecznie w naszym regionie.

Wspólnym mianownikiem, którego poszukujemy zawsze podejmując współpracę z partnerami jest możliwość wypracowania rozwiązań odpowiadających na problemy społeczne dotykające dzieci i młodzież. Podejmowane inicjatywy kierujemy do młodych ludzi wywodzących się z grup zagrożonych wykluczeniem.

Szczególną opieką otoczyliśmy zespół i podopiecznych Zespołu Placówek Specjalistycznych, który bezpłatnie świadczy szeroki pakiet kluczowych dla społeczności usług na terenie Gdyni. Wśród nich znajdują się między innymi wsparcie psychologiczne, wychowawcze oraz działania nakierowane na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W ramach naszej współpracy udało się rozwinąć szereg inicjatyw, między innymi:

  • Ufundowaliśmy i zbudowaliśmy szklarnię na terenie ZPS, która przez kolejne lata będzie dawała młodzieży szansę na rozwój umiejętności praktycznych i odpowiedzialności poprzez obserwację i opiekę nad wzrastającymi roślinami. W ramach wydarzenia dzieci miały okazję uczestniczyć również w warsztatach ogrodniczych.
  • Zaangażowaliśmy się w projekt Q-samodzielności, inicjatywę kierowaną do młodzieży stojącej u progu usamodzielnienia się, opuszczającej Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze i Rodziny Zastępcze. W ramach projektu, pracownicy Grupy VECTOR opracowują warsztaty mające na celu rozwój kompetencji niezbędnych w dorosłym, samodzielnym życiu, takich jak zarządzanie domowym budżetem, nawigowanie rynku pracy i inne. Dodatkowo dzięki wsparciu finansowemu Fundacji program projektu został wzbogacony również o zajęcia z profesjonalnymi edukatorami w zakresie między innymi edukacji seksualnej i socjoterapii.
  • Wsparliśmy finansowo organizację tegorocznej edycji projektu Akademia Lidera, skierowanego do nauczycieli oraz młodzieży, którzy poszukują szans na wprowadzenie wartościowych zmian w swoim środowisku.

Angażując partnerów we wsparcie bliskich nam grup społecznych jednocześnie przykładamy cegiełkę do ważnych działań prowadzonych przez nich na innych polach. W ten sposób udało nam się znacząco rozwinąć współpracę z dwiema organizacjami, które wspieraliśmy już w poprzednich latach.

  • Nasz wkład finansowy w organizację Festiwalu Języki Muzyki pozwolił Fundacji Hanseatica na zaproszenie do doświadczania muzyki klasycznej grupy odbiorców, które rzadko mają okazję z nią obcować, w tym również dzieci i młodzież z doświadczeniem migracyjnym. W ramach kontynuowanej współpracy, wraz z Fundacją Hanseatica planujemy również w 2023 roku organizację wydarzenia muzycznego dedykowanego dla podopiecznych Zespołu Placówek Specjalistycznych.
  • W tym roku mieliśmy również przyjemność dołożyć cegiełkę do organizacji Biegu Anioła – inicjatywy sportowej, której celem jest zbiórka środków na funkcjonowanie Hospicjum Pomorze Dzieciom. Dzięki bliskiej relacji nawiązanej z organizującą bieg Fundacją Iron Team udało nam się również zrealizować zajęcia sportowe dla młodzieży z ZPS oraz zaangażować ich w roli wolontariuszy w organizację imprezy.

Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować każdemu z naszych partnerów i każdemu wolontariuszowi który wsparł wymienione działania Fundacji BE ABLE TO HELP Grupy VECTOR w tym roku. Każda rozmowa, każdy wspólny projekt i wspólny wysiłek są dla nas źródłem ogromnej nauki i satysfakcji. Nie można przecenić niesamowitej wartości działania w ramach sieci organizacji, które bez rywalizacji i w pełnej otwartości pracują ku wspólnemu celowi – odpowiadania na ważne problemy naszej społeczności.

W nadchodzącym roku 2023 przed nami wiele pięknych inicjatyw, którymi będziemy dzielić się z Wami. Do zobaczenia!